DogsOnHoliday,
Honden gratis mee !

Printvriendelijke versie voor afdruk

Algemene voorwaarden GÓtes:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van de verhuur van de gites. Voor alle verblijven in onze gites geldt:
 
1. Aanmelding:
  Boekingen van personen beneden de 18 jaar kan Les Gicons niet in behandeling nemen. Een boeking wordt van kracht zodra de eerste betalingstermijn is voldaan.. Bent u binnen 5 dagen na uw aanmelding niet in het bezit van een (email)-reserveringsformulier, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met ons.
Nadat wij de daarop vermelde aanbetaling van 50% op tijd hebben ontvangen, is de reservering definitief en ontvangt u een factuur/boekingsbewijs.
 
2. Reservering:
A.  Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van het verblijf moet, binnen 5 dagen na de datum van uw reservering, het gehele boekingsbedrag worden voldaan.
B.  Wat is inbegrepen;
De huurprijzen van de verblijven zijn; inclusief verbruik van elektriciteit (exclusief t.b.v. elektrische kachels (zie Tarieven), gas en water, lakens en slopen.
 
3. Betalingen:
A.  Van het boekingsbedrag dient bij reservering 50% (de eerste termijn), binnen 5 dagen na de datum van uw reservering, te worden voldaan.
B.  Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Les Gicons. Bij niet tijdige betaling is Les Gicons gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Al betaalde gelden worden in dat geval NIET gerestitueerd.
 
4. Waarborgsom
  Voor het gebruik van de gite dient een waarborgsom te worden betaald van 200 euro. De waarborgsom dient ter plekke te worden voldaan. De waarborgsom wordt na mindering van de gemaakte lokale kosten binnen 14 dagen terug gestort op uw rekening.oor het gebruik van de gite dient een waarborgsom te worden betaald van 200 euro. De waarborgsom dient ter plekke te worden voldaan. De waarborgsom wordt na mindering van de gemaakte lokale kosten binnen 14 dagen terug gestort op uw rekening.
 
5. Aankomst en vertrek
  Het verblijf kunt u op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient het verblijf voor 10.00 uur te zijn ontruimd.
 
6. Maximum aantal personen
  Het maximum aantal personen voor de gites mogen niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Les Gicons met een schriftelijke bevestiging aan u, wat met meerkosten gepaard kan gaan.
 
7. Annuleringen
  Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van het verblijf is 50% van het boekingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf of bij voortijdige beŽindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.
 
8. Verplichtingen
A.  Alle gasten dienen zich aan vastgestelde huisregels, onder andere betreffende de rust gedurende de nachtelijke uren, te houden. Het huishoudelijke reglement is in het huisboek opgenomen. Overtreding van het huishoudelijke reglement kan verwijdering van ons park tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
B.  U bent verplicht het verblijf schoon te houden en het deponeren van de vuilniszakken op de daarvoor bestemde plaats.
C.  U behoort de tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde artikelen te vergoeden.
D.  Bij het verlaten van het verblijf dient u alle elektrische apparatuur, tenzij anders vermeld, uit te schakelen. Het extra energieverbruik tengevolge van het onnodig verwarmen van het verblijf en dergelijke na uw vertrek wordt u in rekening gebracht.
 
9. Controle inventaris
  Direct na aankomst dient de huurder de inventarislijst te controleren op aanwezigheid, op goed functioneren en/of aanwezige schade. Indien binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode geen melding van onjuistheden is gedaan, wordt aangenomen dat alles in orde bevonden is en is de huurder vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor deze inventaris.
 
10. Aansprakelijkheid
  Les Gicons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  A.  Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in ťťn van onze gÓtes.
  B.  Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparaten en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.
 
11. Zorg
  De gasten dienen het verblijf en de andere voorzieningen in de nabije omgeving met zorg en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of het verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van henzelf of derden die zich met uw toestemming in het verblijf bevinden.
 
12. Klachten
  Ondanks al onze inspanningen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient de huurder direct met Les Gicons op te nemen, teneinde ons in staat te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgedaan, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek uit het verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij het betreffende Canton Riom in Frankrijk, waar Les Gicons onder valt.
 
13. Honden
  Het meenemen van honden is naar Les Gicons natuurlijk toegestaan mits het goed opgevoede en sociale honden zijn en conform de Franse invoerregels (zie onder). Omdat U en uw huisdier worden verzekerd moeten wij voldoen aan wat door de Franse overheid is bepaald!
   

 
Les Gicons is geen lid of maakt deel uit van de SGR garantiefondsregeling. Wij hopen in de toekomst dit deel te laten uitmaken van ons servicepakket aan onze klanten, maar is op dit moment nog niet haalbaar.
 

Belangrijke regels voor honden

Frankrijk past sinds 1 oktober 2004 de bepaling 998/2003 toe voor huisdieren die voor niet commerciŽle doeleinden naar andere landen gaan.
 
A. Identificatie
De eigenaren die hun hond of kat willen meenemen op reis zijn verplicht deze dieren te laten tatoeŽren of een elektronische chip te laten plaatsen (tenzij dit al gedaan is).
 
B. Europees dierenpaspoort/inenting tegen RabiŽs
Het nieuw Europese dierenpaspoort is sinds 1 oktober 2004 verplicht. Met dit paspoort kunnen eigenaren hun huisdier meenemen op reis in de landen binnen de Europese Unie. Iedere persoon die van het ene land naar het andere reist met zijn hond, kat of fret moet het paspoort, dat in de plaats komt van de voormalige documenten, kunnen tonen.
 
Het Europese dierenpaspoort vermeldt de identificatie van het dier (tatoeage of chip), een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar en de datum van inenting tegen rabiŽs. Het paspoort is bij de dierenarts te verkrijgen. Als het dier nog nooit is ingeŽnt, moet men 1 maand wachten voordat de inenting geldig is en het dier kan worden meegenomen naar Frankrijk.
 
Indien de inenting tegen rabiŽs niet meer geldig is (meer dan 1 jaar geleden) dan moet het dier opnieuw ingeŽnt worden. In dat geval moet men ook 1 maand wachten voordat de inenting weer geldig is.
 
C. Bijzondere maatregelen
I.  Beperking van het aantal dieren.
Maximaal vijf huisdieren (carnivoren) kunnen worden geÔmporteerd in de bovengenoemde omstandigheden. Boven de vijf wordt er in aanvulling op deze voorwaarden voor elk dier een certificaat van goede gezondheid geŽist.
II.  Dieren jonger dan drie maanden.
Om een dier mee te nemen dat jonger is dan drie maanden heeft men een derogatie nodig die u bij de DGAL kunt aanvragen met vermelding van de datum, het aantal dagen dat u in Frankrijk wilt verblijven, de leeftijd van het dier en zijn identificatienummer.
III. 

Er gelden bijzondere maatregelen voor zogenaamde ďaanvals- en verdedigingshondenĒ waarvan bekend is dat ze gevaarlijk kunnen zijn:

  A.  - Honden zonder officiŽle stamboekpapieren en die qua uiterlijk lijken op de volgende rassen behoren tot de eerste categorie (aanvalshonden): Staffordshire TerriŽr, American Staffordshire TerriŽr (ďpit-bullsĒ), Mastiff (ďboer-bullĒ) en Tosa. Het is verboden deze honden mee te nemen voor een verblijf in Frankrijk of ze mee te nemen op een doorreis door Frankrijk.
  B.  - Honden van het zuivere ras Staffordshire TerriŽr, American Staffordshire TerriŽr, Rottweiler, Tosa en honden die lijken op het Rottweilerras behoren tot de tweede categorie (waakhonden en verdedigingshonden).
 
Verblijf in Frankrijk van de honden vallend onder b -. wordt toegestaan, maar de volgende voorwaarden dienen in acht genomen te worden:
  In openbare gelegenheden is het dragen van een muilkorf verplicht en moeten de dieren aangelijnd zijn, de houder / eigenaar moet minstens 18 jaar zijn, niet veroordeeld zijn voor een misdaad of tot een gevangenisstraf en het dier moet verzekerd zijn. (dus ook op Les Gicons).
  Bij controle worden alleen geldende stamboekpapieren erkend als bewijs van raszuiverheid van uw hond.
 
Contactpersoon bij de Franse Ambassade (Mission Economique) in Nederland:
  Mlle Claire Biener
Tťl: 070 356 66 19
Fax: 070 365 60 74
E-mail: Claire.Biener@missioneco.org
 
Deze regels zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Wij raden U aan om deze te allen tijde te controleren op de site van de ambassade of bij de contactpersoon bij de Franse ambassade( mission economique) in Nederland.

vakantiehuis in een mooie omgeving

 

Les Gicons - 63700 Montaigut-en-Combraille - Puy-de-Dome (Auvergne) - France
Telnr. 0033-473851826 -- Email direct: lesgicons@gmail.com
2008-2017 © Copyright Les Gicons. All rights reserved. Read Legal policy and Privacy policy.